Garancija

Izgubljeni, bačeni, ukradeni, slomljeni

ivmax® garantuje da na ovom proizvodu nema nedostataka. Garancija pokriva godinu dana od datuma kupovine proizvoda na računu, uz pravilnu upotrenu proizvoda. 

Garancija ne pokriva štetu nastalu nepravilnom upotrebom proizvoda.